Demo
  • team vonderfysiofit

Lage rugklachten

Veranderde inzichten !

Vroeger werd er in de medische wereld gedacht dat aan rugklachten altijd een blessure ten grondslag lag. Een blessure van kleine gewrichtjes tussen de wervels, van de tussenwervelschijf of van andere structuren van de wervelkolom. Iets was er kapot , overrekt of gescheurd. Zodoende werd er vaak rust geadviseerd, dus bv stoppen met sporten of de rug ontlasten.
Echter door de vele onderzoeken is duidelijk geworden dat bij 80% van de rugklachten er geen specifieke diagnose gesteld kan worden.
Natuurlijk is er wat aan de hand, want er zijn rugklachten, maar er is geen sprake van weefselschade.
Tegenwoordig worden dit aspecifieke lage rugklachten genoemd.

Om de aspecifieke lage rugklachten te verhelpen c.q. te voorkomen is het van belang de veroorzakers van de klachten aan te pakken. ( er is immers geen blessure die je kan behandelen)

De belangrijkste veroorzakers van lage rugklachten kunnen zijn:

·       Een slecht belastbare rug door een zittend leven (inactiviteit)

·       Geen optimale samenwerking tussen de spiertjes in de onderrug

·       Overbelastende factoren in werk en / of privé

·       Een slechte, belastende houding

·       Psychische overbelasting

·       Andere factoren als roken en ongezonde leefstijl

Het is dus van groot belang om te achterhalen waar de belangrijkste angel zit waardoor iemand rugklachten heeft. In heel veel gevallen is het zo dat de belastbaarheid van het lichaam (en de rug) door onderbelasting te wensen overlaat. We bewegen ons lichaam vaak onvoldoende of te eenzijdig. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat rugklachten ontstaan als de belastbaarheid van de rug lager is dan de belasting die de rug te verwerken krijgt.

De klachten ontstaan vaak in korte tijd, maar eigenlijk zijn ze vaak ontstaan door een lange tijd waarin het evenwicht tussen de dagelijkse belasting enerzijds en de belastbaarheid van de rug anderzijds niet meer in evenwicht is.

Met de RUGTRIATHLON en de FLEX CHAIR herstelt u het evenwicht ( belasting - belastbaarheid ) door een sterke rug met een goede coördinatie!

Lees meer hierover bij behandelingen > Flex chair 

Contact

Tel: 010 - 41 91 353
Fax: 010 - 41 95 929
info@vonderfysiofit.nl

Locatie A

Vonder 52
3075 TP Rotterdam

Locatie B

Groene Hilledijk 342
3075 EC Rotterdam