Demo
  • manuele therapie
  • manuele therapie
  • manuele therapie

Manuele therapie

Over de manueel-therapeut en de opleiding:

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na de opleiding voor fysiotherapie één van de vijf erkende post-HBO en/of universitaire opleidingen voor manuele therapie heeft gevolgd. Deze masteropleidingen bieden toegang tot het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en/of het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). De opleidingen duren gemiddeld vier jaar (in deeltijdstudie)

Over manuele therapie; het onderzoek en de therapie richten zich op diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder. Manueeltherapeuten bedienen zich van specifiek manueeltherapeutische onderzoeks- en behandeltechnieken.

Onderzoek:

Na anamnese volgen palpatie, metingen en specifieke onderzoekstechnieken (zoals rol/glij- en tractie/translatietechnieken) of analyse van voorkeurspatronen in het bewegen. Deze geven nauwkeurige informatie over het bewegingsverloop en eventuele functiestoornissen van gewrichten. Het lokale onderzoek wordt gerelateerd aan het bewegen in de volledige bewegingsketen en/of aan de totale bewegingsfunctie van de patiënt. Op grond van de onderzoeksgegevens wordt er een manueeltherapeutische diagnose geformuleerd. De manueeltherapeut zal tijdens het eerste consult in overleg met de patiënt besluiten of behandeling zinvol is, dan wel aanvullend medisch onderzoek wenselijk is, of dat er een contra-indicatie voor manuele therapie is. In beide laatste gevallen vindt terugkoppeling naar de verwijzer plaats.

Therapie:

Doel van de therapie is zowel het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en de pijn, als het verbeteren van vaardigheden in ADL, werk en sport. Tijdens de manueel-therapeutische behandeling wordt gebruik gemaakt van specifiek mobiliserende technieken, eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken oftewel manipulaties. Een mobilisatie is een repeterend toegepaste techniek, meestal in de beperkte bewegingsrichting. Hierbij kunnen o.a. amplitude, ritme, duur, begin- en eindpositie worden gevarieerd. Een manipulatie is een mobilisatie in een eindstand, uitgevoerd met gedoseerde snelheid in een korte impuls. Het is een zuiver passieve, voor een patiënt niet controleerbare beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig, vreemd, maar niet pijnlijk gevoel. De effecten van manuele therapie zijn veelal direct merkbaar voor de patiënt: duidelijke verbetering van de mobiliteit en afname van de pijn, waarmee voorwaarden geschapen worden voor verder optimaal herstel. Goede instructie, begeleiding en het geven van inzicht aan de patiënt in verantwoord bewegingsgedrag is onderdeel van het behandelprogramma. Aan het eind van de behandelserie (na gemiddeld 6 tot 9 behandelingen), of tussentijds, rapporteert de manueel-therapeut aan de verwijzer.

Wanneer naar een manueel-therapeut:

Door de gespecialiseerde opleiding en het kunnen toepassen van de specifieke onderzoeks- en behandelmethode is manuele therapie uitermate geschikt voor de diagnosestelling, al of niet in combinatie met de behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder. Als manuele therapie lokaal niet geïndiceerd is, kunnen manueeltherapeutische technieken in andere bewegingsketens voorwaardenscheppend werken voor herstel.

Over de verwijzing:

Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Indien u aanvullend verzekerd bent wordt manuele therapie geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed.    Er bestaat voor manuele therapie een apart tarief.

Contact

Tel: 010 - 41 91 353
Fax: 010 - 41 95 929
info@vonderfysiofit.nl

Locatie A

Vonder 52
3075 TP Rotterdam

Locatie B

Groene Hilledijk 342
3075 EC Rotterdam