Demo
  • medische fitness
  • medische fitness

Medische fitness

Specifieke doelgroepen

Op de Groene Hilledijk 342, hebben we de beschikking over een ruime oefenzaal met gevarieerde hypermoderne apparatuur. Hier zijn dan ook oefen- en trainingsmogelijkheden voor diverse doelgroepen, zoals mensen met knie- of heupartrose, reumatoïde artritis of COPD. Voor een aantal van deze doelgroepen heeft onze beroepsvereniging, het KNGF, in samenwerking met o.a. TNO, beweegprogramma’s ontwikkeld. Dit zijn oefenprogramma’s voor mensen met chronische aandoeningen, die tevens een actieve leefstijl bevorderen.

Na een individuele intake en begeleiding, wordt er gemiddeld gedurende 3 maanden in kleine groepjes ( 5-8 personen ) getraind. Tijdens het programma wordt er ook veel aandacht besteed aan een gezonde leefstijl, waar mogelijk in samenwerking met andere zorgverleners. (diëtiste, longverpleegkundige etc.) De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze vorm van groepstherapie. Een verwijzing van huisarts of specialist is dan wel noodzakelijk.

De oefenprogramma’s die wij bieden zijn: Beweegprogramma voor COPD Gold I, voor Diabetes 2 en Obesitas, Hartrevalidatie, en een programma voor mensen met heup- en knieartrose. Daarnaast begeleiden wij ook oncologische patiënten bij hun herstel.

Doortrainen na afloop van een beweegprogramma of therapie

Omdat deze oefenprogramma’s meestal maar gedurende 3 maanden vergoed worden door de zorgverzekeraar bestaat de mogelijkheid om na die 3 maanden op eigen kosten door te trainen. Zie hiervoor onze tarieflijst.

Trainen zonder medische indicatie / op eigen kosten

Mensen die geen (chronische) aandoening hebben, maar toch aan hun conditie willen werken en niet naar de reguliere sportschool / fitnesscentra willen, bieden wij de mogelijkheid om op eigen kosten, onder begeleiding, te komen trainen. Voordat u kunt gaan trainen is er altijd een intake gesprek en wordt er een fitheidstest afgenomen. Er zijn diverse groepjes, zowel overdag als ’s avonds. De tarieven hiervoor staan elders op de website.

Contact

Tel: 010 - 41 91 353
Fax: 010 - 41 95 929
info@vonderfysiofit.nl

Locatie A

Vonder 52
3075 TP Rotterdam

Locatie B

Groene Hilledijk 342
3075 EC Rotterdam